อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - Dok Khamtai, Phayao

พื้นที่ 823.30 km2 คำขวัญ ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลาย มากมายหัตถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัย มากน้ำใจชาวประชา