อำเภอปง จังหวัดพะเยา - Pong, Phayao

พื้นที่ 1,783.45 km2 คำขวัญ พระธาตุดอยหยวกคู่เมือง งามลือเลื่องภูลังกา รักสัตว์ดอยผาช้าง ถ้ำผาตั้งตระการตา ตาดชาววางามล้ำเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำแม่ยม