อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา - Phu Kamyao, Phayao

พื้นที่ 213.80 km2 คำขวัญ แห่ไม้ค้ำสี ประเพณีโบราณ อลังการม่อนผาขัน น้อยหน่านานาพันธุ์ อัศจรรย์พระธาตุภูปอ

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์