อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - Phu Sang, Phayao

พื้นที่ 293.49 km2 คำขวัญ ประตูสู่หลวงพระบาง ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดน้ำตกอุ่น หวานละมุนน้ำอ้อยสบบง สูงส่งถิ่นพระธาตุ ตลาดชายแดนไทย-ลาว