พังงา Phangnga

82 61 พง PNA
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ใต้ จำปูน 253,112 4,170.90 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดพังงา