พังงา Phangnga

คำขวัญ แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกจำปูน

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย พง ตัวย่ออังกฤษ PNA ISO TH-82 FIPS TH61 ประชากร 253,112 พื้นที่ 4,170.90 km2