พัทลุง Phatthalung

93 66 พท PLG
เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน?? ""
ใต้ พะยอม 509,534 2,420.51 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดพัทลุง