อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง - Tamot, Phatthalung

พื้นที่ 264.26 km2 คำขวัญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก

ไทย
อังกฤษ
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์