อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - Pa Bon, Phatthalung

พื้นที่ 380.84 km2 คำขวัญ น้ำตกไหลแรง แม่แตงสวยสด สับปะรดหวานดี มีเผ่าซาไก ใฝ่วัฒนธรรม นำการศึกษา