อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง - Pa Phayom, Phatthalung

พื้นที่ .00 km2 คำขวัญ