พิจิตร phichit

66 13 พจ PCT
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน?? ""
กลาง บัวหลวง 552,690 4,531.17 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดพิจิตร