อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร - Sam Ngam, phichit

พื้นที่ 338.08 km2 คำขวัญ แม่ยมอยู่ข้าวปลา ตระการตานาไร่ งามไสวผ้าทอมือ เลื่องลือเบญจรงค์ มั่นคงเครื่องจักสาน นมัสการหลวงพ่อขวัญ