อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก - Chat Trakan, Phitsanulok

พื้นที่ 1,586.20 km2 คำขวัญ เมืองชายแดน แคว้นขุนเขา ตำนานเมืองเก่า น้ำตกหลากตระการตา