อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - Nakhon Thai, Phitsanulok

พื้นที่ 2,220.37 km2 คำขวัญ พ่อขุนบางกลางหาวจ้าวนคร ดินแดนอนุสรณ์ภูร่องกล้า จำปาขาวสวยสุดสะดุดตา ประเพณีปวงข้าปักธงชัย