อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก - Wang Thong, Phitsanulok

พื้นที่ 1,687.05 km2 คำขวัญ ล้ำค่าเขาสมอแคลง ล่องแก่งชมไพร ผัดไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือส้มแผ่น ดินแดนน้ำตกงาม