ภูเก็ต Phuket

คำขวัญ ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกเฟื่องฟ้า

ภูมิภาค ใต้ ตัวย่อไทย ภก ตัวย่ออังกฤษ PKT ISO TH-83 FIPS TH62 ประชากร 345,067 พื้นที่ 543.09 km2