ภูเก็ต Phuket

83 62 ภก PKT
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ใต้ เฟื่องฟ้า 345,067 543.09 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดภูเก็ต