มหาสารคาม Mahasarakham

คำขวัญ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกลั่นทมขาว

ภูมิภาค อีสาน ตัวย่อไทย มค ตัวย่ออังกฤษ MKM ISO TH-44 FIPS TH24 ประชากร 940,911 พื้นที่ 5,291.58 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เชียงยืน
Chiang Yuen
8
เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง
เมืองมหาสารคาม
Mueang Maha Sarakham
14
การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา
แกดำ
Kae Dam
5
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร
โกสุมพิสัย
Kosum Phisai
17
โกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสาน ถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือเลื่อง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย
กันทรวิชัย
Kantharawichai
10
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข
กุดรัง
Kut Rang
5
ประตูสู่สารคาม ไหมงามลายสร้อย ดอกหมาก ของฝากมันแกว ลือชื่อ ใกล้สะดืออีสาน
ชื่นชม
Chuen Chom
4
ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีเงินล้าน ลำธารห้วยสายบาตร ธรรมชาติป่าโคกข่าว กราบเจ้าหลวงปู่หิน
นาเชือก
Na Chueak
10
ปลาบู่เนื้อหวาน ถิ่นฐานปูทูลกระหม่อม งามพร้อมผ้าไหม น้ำใสห้วยค้อ
นาดูน
Na Dun
9
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
บรบือ
Borabue
15
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำ รสหวานล้ำแตงโม
พยัคฆภูมิพิสัย
Phayakkhaphum Phisai
14
ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา
ยางสีสุราช
Yang Sisurat
7
เจียระไนพลอยหลากสี หลากหลาย ผ้าไหมเนื้อดี มากมีต้นยางใหญ่
วาปีปทุม
Wapi Pathum
15
เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม