อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - Kantharawichai, Mahasarakham

พื้นที่ 372.20 km2 คำขวัญ กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข