อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม - Kut Rang, Mahasarakham

พื้นที่ 267.00 km2 คำขวัญ ประตูสู่สารคาม ไหมงามลายสร้อย ดอกหมาก ของฝากมันแกว ลือชื่อ ใกล้สะดืออีสาน