อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม - Na Dun, Mahasarakham

พื้นที่ 248.45 km2 คำขวัญ พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี