อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม - Na Chueak, Mahasarakham

พื้นที่ 528.20 km2 คำขวัญ ปลาบู่เนื้อหวาน ถิ่นฐานปูทูลกระหม่อม งามพร้อมผ้าไหม น้ำใสห้วยค้อ