อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - Phayakkhaphum Phisai, Mahasarakham

พื้นที่ 409.78 km2 คำขวัญ ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา