อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม - Yang Sisurat, Mahasarakham

พื้นที่ 242.50 km2 คำขวัญ เจียระไนพลอยหลากสี หลากหลาย ผ้าไหมเนื้อดี มากมีต้นยางใหญ่