อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม - Wapi Pathum, Mahasarakham

พื้นที่ 605.77 km2 คำขวัญ เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม