อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม - Chiang Yuen, Mahasarakham

พื้นที่ 289.00 km2 คำขวัญ เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง