อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม - Mueang Maha Sarakham, Mahasarakham

พื้นที่ 556.70 km2 คำขวัญ การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา