อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม - Kae Dam, Mahasarakham

พื้นที่ 149.50 km2 คำขวัญ หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร