อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - Kosum Phisai, Mahasarakham

พื้นที่ 827.88 km2 คำขวัญ โกสุมพิสัยเมืองสะดืออีสาน ถิ่นฐานคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือเลื่อง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย