มุกดาหาร Mukdahan

49 78 มห MDH
หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน?? ""
อีสาน ช้างน้าว 339,575 4,339.97 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดมุกดาหาร