ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Kham Bok, Khamcha-i, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บาก
กลาง
ห้วยลำโมง
คำบก
บ้านกลาง
คำบก