ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Ban Song, Khamcha-i, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาสีนวน
ซ่ง
โนนสังข์ศรี
โพธิ์ศรี
โนนก่อ
ซ่ง
โนนสังข์ศรี