ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Ban Lao, Khamcha-i, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่า
นาสันทัด
เหล่า
หนองหญ้าปล้อง
แมด
แพง
โพน
ม่วง
หนองปลาซิว
แมด
ม่วง