ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Lao Sang Tho, Khamcha-i, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่าสร้างถ่อ
เหล่าสร้างถ่อ
โคก
หนองไฮ
หนองไฮ
เหล่าสร้างถ่อ
โคกสว่าง