ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Phon Ngam, Khamcha-i, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนงาม
โพนงาม
ตูมหวาน
ดอนป่าแคน
โนนป่าแดง
หนองสระพัง
แฝก
นาดอกไม้
หนองสระพัง
แฝก