ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Chanot Noi, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชะโนด
โนนทัน
ชะโนดน้อย
ดอนชาด
หนองยางน้อย
หนองยาง
ย้อมพัฒนา
หนองยาง
ชะโนด