ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Dong Luang, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพนแดง
เปียด
ดงหลวง
เลื่อนเจริญ
แสงสว่าง
หนองขอนแก่น
ใหม่
โสก
หนองหมากสุก
ดงหลวง
ไทยเจริญ
นางนวล