ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Nong Bua, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัว
หนองหนาว
น้ำบ่อ
เหล่าดง
เหล่าเหนือ
หนองบัวน้อย
โนนสะอาด
หนองหนาวงาม