ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Nong Khaen, Dong Luang, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ก้านเหลืองดง
หนองแคน
โพนไฮ
ก้านเหลืองดง
ก้านเหลืองดง
บางทรายพัฒนา
โคกยาว