อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร - Don Tan, Mukdahan

พื้นที่ 510.92 km2 คำขวัญ อุทยานสมเด็จย่า เพลินตาเขื่อนริมโขง จรรโลงลำผญา ผาแต้มบรรพกาล กลองโบราณล้ำค่า งามตาสระกมุทมาศ หาดหินวัดเวินไชย ถิ่นไทยข่ากะเลิง