ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Ban Kaeng, Don Tan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แก้ง
คำดู่
ดง
นาคำน้อย
ภูวง
หนองบัว
คำเตาเหล็ก