ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Pa Rai, Don Tan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าชาด
ป่าไร่
หนองเม็ก
นามน
นาป่ง
โนนสวาท
ห้วยทราย
นาทาม
ป่งขาม
นาสมบูรณ์
โนนสวาท