ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Lao Mi, Don Tan, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหล่าหมี
เหล่าหมี
ป่าพยอม
นาซิง
นายอ
โคกสว่าง
ท่าห้วยคำ
เหล่าแขมทอง
นายอ
นาซิงศรีสมบูรณ์