ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Na Kok, Nikhom Kham Soi, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นากอก
กุดโง้ง
โนนสว่าง
นาสองเหมือง
น้ำเที่ยง
คลองสะอาด
ห้วยกอก
ด่านยาว
โนนสวรรค์
เกษตรสมบูรณ์
หนองบัวบาน
ศรีชมภู
คำเชียงสา