ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Na Udom, Nikhom Kham Soi, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาอุดม
ขอนแก่น
ป่าเตย
ทรายไหลแล้ง
คำไหล
สมสะอาด
คำเชียงสา
นาขาม
ทรายทอง
นาเจริญ
วงศ์พระจันทร์
เหล่านางาม