ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Rom Klao, Nikhom Kham Soi, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ร่มเกล้า
ร่มเกล้า(ผัง1)
ร่มเกล้า(ผัง3,4)
หนองนกเขียน
คำนางโอก
สุริโย
โพธิ์ไทร