ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Nong Waeng, Nikhom Kham Soi, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองแวง
หนองข่า
หนองกระโซ่
ป่าแดง
หนองกกเปลือย
โนนก่อ
เตาถ่าน
โนนสะอาด
เหล่าต้นยม
บังอี่
เหล่าหลวง