ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Chanot, Wan Yai, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชะโนดใต้
ชะโนดเหนือ
พาลุกาเหนือ
พาลุกาใต้
โพธิ์เจริญ