ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Dong Mu, Wan Yai, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นิคมทหารผ่านศึก 1
นิคมทหารผ่านศึก 2
นิคมทหารผ่านศึก 3
นิคมทหารผ่านศึก 4
นิคมทหารผ่านศึก 5