ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Bang Sai Noi, Wan Yai, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางทรายน้อย
บางทรายน้อย
ดอน
ขามป้อม
ผักขย่า
ทรายทอง
นามน
สุขสำราญ
ดาวเรือง
โพธิ์ทอง
บางทรายใต้