ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Pong Kham, Wan Yai, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่งขาม
สองคอนใต้
สองคอนเหนือ
นาดี
นาขามป้อม
สมสะอาด
ไผ่ล้อม
ป่งขามเหนือ
โคกสวาท
นาแกน้อย
ใหม่สองคอน