ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Wan Yai, Wan Yai, Mukdahan

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หว้านใหญ่
หว้านน้อย
หว้านใหญ่
นาหว้านใหญ่เหนือ
นาหนองบก
หนองผือ
ดอนม่วง
หนองแสง
โคกน้ำสร้าง
โนนสว่าง
นาแพง